view this site in English

Commissies

Labyrint heeft 12 commissies die op deze pagina te vinden zijn. Elke commissie organiseert verschillende activiteiten of ontwerpt het jaarboek of de magazines. Bij de activiteiten kan gedacht worden aan studiegerelateerde, culturele, sociale of sportieve activiteiten. De jaarplanning voor de activiteiten zijn op de website onder het kopje acitviteiten in de kalender te vinden.
Daarnaast kent Labyrint een adviesorgaan: de Adviesraad, deze staat het bestuur bij en werkt aan de continuïteit van de vereniging. Ook heeft Labyrint een controleorgaan: de Kascommissie, deze controleert de boekhouding en staat de Penningmeester van het bestuur bij als zij vragen heeft over financiële zaken.

Studievereniging Labyrint kent in collegejaar 2018-2019 de volgende commissies:

Allejaarsweekendcommissie (AJWcie)

De AJWcie organiseert elk jaar in februari een Allejaarsweekend naar een buitenlandse stad, zoals Gent of Lille. Het weekend draait om gezelligheid en binding tussen de leden van alle jaren. Daardoor is er veel vrijheid in de keuze voor activiteiten. Bijbehorend het Allejaarsweekend organiseert de AJWcie een themabekendmakingborrel, een sociale activiteit en een reünie. 

Almanakcommissie (Almanakcie)

Elk jaar brengt Labyrint een almanak uit. Dit is een jaarboek waarin bijvoorbeeld stukjes over alle commissies staan. Een echte aanrader voor creatieve geesten die affiniteit hebben met design programma’s! Bijbehorend organiseert deze commissie een themabekendmaking en een uitreiking.
Deze commissie is open voor internationale studenten.

Alumnicommissie (Alumnicie)

Alumni zijn leden van Labyrint die klaar zijn met studeren en toch nog graag verbonden willen zijn met de vereniging. Speciaal voor deze groep organiseert de Alumnicie twee activiteiten, namelijk een symposium en een netwerkevenement. Uiteraard zijn studenten ook welkom bij deze activiteiten. De activiteiten geven studenten een beeld van de vele mogelijkheden na de studie psychologie. Daarnaast schrijft deze commissie ook twee keer per jaar een nieuwsbrief speciaal voor de alumni van Labyrint, zodat zij op de hoogte blijven van relevante activiteiten en ontwikkelingen binnen de vereniging. Omdat deze commissie minder vergadert en minder organiseert dan de andere commissies, is deze commissie ideaal voor bijvoorbeeld masterstudenten, die naast hun studie minder tijd hebben.

Bezoekcommissie (Becie)

De Becie organiseert een vierdaagse reis naar een buitenlandse bestemming, zoals Praag of Glasgow. Voor deze reis organiseer je een bezoek aan de universiteit en zorg je voor andere studie-gerelateerde en sociale activiteiten. Bijbehorend organiseert deze commissie een themabekendmaking, een (kroeg)lezing en een reünie. Daarnaast zal deze commissie een kroeglezing organiseren. 
Deze commissie is open voor internationale studenten.

deSofacommissie (deSofa)

deSofacie maakt het verenigingsblad van Labyrint: deSofa. De commissie is verantwoordelijk voor het schrijven van de artikelen, de opmaak van het blad en de verzending naar de leden. Drie keer per jaar ligt een editie van deSofa op de deurmat of in de mailbox van elk Labyrintlid.

Feestcommissie (Fecie)

De Fecie organiseert vijf grote themafeesten die voor iedere student toegankelijk zijn. De Fecie verzorgt onder andere de locatie, bedenkt het thema, versiert de danszaal en promoot het feest bij zoveel mogelijk studenten. Daarnaast organiseert de Fecie een pool-party en het Laby-only feest.
Deze commissie is open voor internationale studenten.

International Orientation Committee (IOC)

De IOC is een nieuwe commissie en zal dit jaar een sportactiviteit, een lezing, een workshop en een pub crawl organiseren. De indeling van deze activiteiten zal internationaal ‘getint’ zijn. Dit houdt in dat te de activiteiten op verschillende manieren internationaal georiënteerd zullen zijn. Hierbij kan gedacht worden aan een sportactiviteit die in het teken staat van een andere cultuur of een lezing over het worden van een psycholoog in het buitenland. De commissie heeft onder andere als doel om te voldoen aan de interesses, wensen en behoeften van de internationale studenten. 
Deze commissie is open voor internationale studenten.

Introductiecommissie (Introcie)

De Introcie organiseert twee activiteiten: de ouderdag en het Eerstejaarsweekend. Het Eerstejaarsweekend in september is bedoeld om de eerstejaars kennis te laten maken met elkaar en natuurlijk met Labyrint. Bijbehorend organiseert deze commissie een themabekendmaking en een reünie. Op de ouderdag hebben alle ouders de gelegenheid om de universiteit te zien en werkgroepen en colleges te volgen. Deze commissie zal voor een deel in de zomervakantie aan het werk zijn.  

Psycholoog- en Toekomstperspectief-congrescommissie (PTPcie)

De PTPcie organiseert een groot psychologiecongres. Tijdens dit congres zullen 26 sprekers van verschillende specialisaties vertellen over hun eigen ervaringen in het werkveld. Het congres wordt georganiseerd voor psychologie studenten zodat zij zich kunnen oriënteren op hun master en loopbaan na de studie. Hierbij zal ook een lunch en een borrel aanwezig zijn. Naast het PTP-congres organiseert deze commissie nog een workshop.
Deze commissie is open voor internationale studenten.

Sociale-Activiteitencommissie (SoAcie)

De SoAcie organiseert dit jaar vier verschillende activiteiten: een eerstejaarsactiviteit, een kerstdiner, een diesactiviteit en een gala. Deze commissie is vooral gericht op de eerstejaars en om hen meer te betrekken bij de vereniging. Al met al is dit een zeer gevarieerde commissie!

Studiereiscommssie (Studiereiscie)

Deze commissie organiseert een reis van één week. De studiereis vindt in mei plaats en bevat zowel sociale, culturele als studiegerelateerde activiteiten. Zaken die komen kijken bij het organiseren van de studiereis zijn: contact leggen en afspraken maken met de universiteit op locatie, studiegerelateerde activiteiten uitzoeken en aanschrijven, vervoer binnen de stad regelen en sociale/culturele uitstapjes plannen. Bijbehorend organiseert deze commissie een themabekendmaking en een reünie.

Studie- en Carrièrecommissie (StuCacie)

Deze commissie organiseert door het jaar heen allerlei studie- en carrière-gerelateerde activiteiten. De Stulocie zal allereerst een lezing en een student-docent activiteit verzorgen, daarnaast staan bedrijvendiner en een casusdag activiteit op het programma. 

Sponsoren

acquisitiepartners
Acquisitiepartners
acquisitiepartners

Realisatie: verenigingenweb