view this site in English

SPS NIP Stedelijk Bestuur

SPS NIP Stedelijk Bestuur Leiden: Een stap vooruit!
 
 
Het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), de beroepsvereniging van en voor psychologen, is een landelijke vereniging die de belangen van alle Nederlandse psychologen behartigd. De Sectie Psychologie Studenten is de studentensectie hiervan; SPS-NIP is de brug van de psychologiestudent naar het beroepsveld en voorziet het NIP van informatie om hen zo een blik te geven in de problemen die je als psychologiestudent kunt tegenkomen. SPS kent 11 verschillende Stedelijke Besturen, 6 landelijke commissies, één internationale commissie, 4 sectoren en SPS is lid van een Europese vereniging. Voor elke stad waar psychologie gestudeerd kan worden is er een Stedelijk Bestuur. Zo kent ook Leiden haar eigen Stedelijk Bestuur. In Leiden bestaat het Stedelijk Bestuur dit jaar uit: Laura Abukari (voorzitter), Vivianne Pennings (secretaris), Stephanie Visseren (penningmeester), Azalea van Meel (pr-intern) en Laura Klinkhamer (pr-extern).
 

SPS-NIP Stedelijk Bestuur Leiden heeft als doelstelling zoveel mogelijk activiteiten van verschillende studierichtingen te organiseren, zodat studenten een beter beeld hebben van wat er allemaal mogelijk is na de studie en zo bewuster tijdens de studie hun keuzes kunnen maken.

Ook komend jaar zullen er weer activiteiten zijn in de vorm van lezingen, excursies en workshops. Al onze activiteiten hebben betrekking op het toekomstig werkveld van de psycholoog. Ten slotte organiseren we ook twee lezingen, de Post Master Opleidingsavond en een congres in samenwerking met Studievereniging Labyrint: het Psycholoog en Toekomstperspectief congres!

 
Contact
 

Je kunt ons ook vinden op:

De FSW website: https://www.student.universiteitleiden.nl/studentenleven/verenigingen/studie-inhoudelijk/overige-verenigingen/sociale-wetenschappen/psychologie-bsc?cf=sociale-wetenschappen&cd=psychologie-bsc#tab-2

Facebook: www.facebook.com/SPSNIPStedelijkBestuurLeiden

We zijn te bereiken via: Stedelijkbestuurleiden@spsnip.nl

 

 

Realisatie: verenigingenweb